Poliklinika Jović | Prof. dr sc. med. Nebojša Jović

Prof. dr sc. med. Nebojša Jović
Specijalista maksilofacijalne hirurgije

Prof. dr sc. med. Nebojša Jović

BIOGRAFIJA

Rodjen 9.10.1955. godine u Beogradu.

Medicinski fakultet završio 1979. godine na Beogradskom Univerzitetu.

Magistrirao 1984. godine na Beogradskom Univerzitretu.

U periodu od 1985. do 1989. godine proveo je na specijalizaciji maksilofacijalne hirurgije u Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu i 1989. godine polozio sa odličnim specijalistički ispit.

Asistent na predmetu maksilofacijalna hirurgija je od 1991. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio 1993. godine iz oblasti maksilofacijalna hirurgija.

U zvanje docenta na predmetu maksilofacijalna hirurgija izabran je 1994. godine.

Za Načelnika Klinike za maksilofacijalnu, oralnu hirurgiju i implantologiju postavljen je 1988. godine.

U zvanje vanrednog profesora na predmetu maksilofacijalna hirurgija izabran je 1999. godine, a u zvanje redovnog profesora 2004. godine.

Sada se nalazi na mestu Načelnika Klinike za maksilofacijalnu, oralnu hirurgiju i implantologiju.

PUBLICISTIČKA DELATNOST

Do sada objavio u vodećim evropskim i nacionalnim časopisima više od 200 radova.

Na svim kongresima Evropskog udruzenja maksilofacijalnih hirurga od 1988. godine aktivno učestvovao i prezentovao rezultate naučnih radova. Kanceler za Srbiju i Crnu Goru u Evropskom udruzenju maksilofacijalnih hirurga bio u dva mandata.

 

AUTOR I KOAUTOR 3 KNJIGE

1. Paraliza lica (etiologija, dijagnostika, lečenje) 2004.godine

2. Zdravstvena zaštita  1988.godine

3. Urgentna i ratna hirurgija  1988.godine

 

ODRŽAO JE VIŠE PREDAVANJA PO POZIVU-IZDVAJAMO

1.Naša iskustva u lečenju ratnih rana, St Cloud Ear Nose Throat (Head and Neck Clinic) Minnesota, USA, 2001 godine

2. Hirurška korekcija dentoalveolarnih deformiteta St Cloud Ear Nose Throat (Head and Neck Clinic) Minnesota, USA, 2001 godine

3. Ratne povrede maksilofacijalne regije, 50th anniversary of Turkish Dentistry, Ankara, Turska 2002 godine

4. Ratne povrede glave i vrata i njihovo lečenje, Congress of the hungarian Association of Maxillofacial surgery, Budimpešta, 2002. godine.

5. Primena metode osteogenetske distrakcije u lečenju deformiteta lica i vilica, Internacionalni sastanak oralnih hirurga Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2002. godine

6. Rekonstrukcija paralize lica , Simpozijum obolenja glave i vrata, Beograd 2002 godine.

7. Lečenje povreda maksilofacijalne regije, Internacionalni sastanak Bugarske naučne ascijacije vojne medicine, 2003. godine

8. Korekcija oronazalnih fistula metodom horizontalne distrakcije dela alveolarnog nastavka gornje vilice, Međunarodni kongres ortodonata Srbije i CG, Beograd 2003. godine

9. Etiologija, dijagnostika i lečenje paralizovanog lica, Nacionalni kongres maksilofacijalnih hirurga Grčke, Solun, 2004. godine.

10. Distrakciona osteogeneza u lečenju deformiteta lica, Internacionalni sastanak maksilofacijalnih hirurga Makedonije, Strumica, 2005. godine.

11. Rekonstrukcija defekata lica i vilica, Kongres maksilofacijalnih hirurga Makedonije, Ohrid 2006 godine.

 

DODATNA EDUKACIJA

1. Kurs mikrovaskularne tehnike, Hanover 1989.

2. Kurs iz tehnike osteogenetske distrakcije, Pariz 1998

3. Kurs iz alveolarne osteogenetske distrakcije , Briz, Belgija 2002

4. Kurs iz distrakcije srednjeg masiva lica, Keln, 2003.

 

ČLAN SLEDEĆIH UDRUŽENJA

1. Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije

2. Međunarodnog udruženja oralnih i maksilofacijalnih hirurga (IAOMS)

3. Evropskog udruženja kraniomaksilofacijalnih hirurga (EACMFS)

4. Međunarodnog koledža hirurga (ICS)

Želite sveže informacije o akcijama i popustima?

Prijava na Newsletter