Poliklinika Jović | Prim. Dr Željko Krsmanović

Prim. Dr Željko Krsmanović
Neurolog

Prim. Dr Željko Krsmanović

U Poliklinici Jović obavlja:

Neurološke preglede i ultrazvučni pregled krvnih sudova.

Dr Željko Krsmanović je specijalista neurologije s dugogodišnjim iskustvom.

Tokom svoje radne karijere se kod pacijenata proslavio među specijalistima svoje struke kao jedan od najstručnijih, te mu se pacijenti neretko vraćaju.
Posebna sfera interesovanja su mu praćenje i lečenje cerebrovaskularnih bolesti i multipla skleroze, koja je bila i tema njegove doktorske disertacije. 

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1996 postao doktor medicine.
Medicinski fakultet Vojnomedicinske Akademije do 2007, dobio zvanje specijaliste neurologije.
Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu do 2014 odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: Karakteristike venske drenaže centralnog nervnog sistema kod obolelih od multiple skleroze.

Radno iskustvo:
Klinika za neurologiju Vojnomedicinske Akademije od 2007, Specijalista neurologije.

Članstvo:
Društvo neurologa Srbije od 2007
Evropsko udruženje neuroloških udruženja od 2007

Želite sveže informacije o akcijama i popustima?

Prijava na Newsletter