Poliklinika Jović | Dr Vojislav Alempijević

Dr Vojislav Alempijević
Gastroenterolog

Dr Vojislav Alempijević

Specijalnost:

dr Vojislav Alempijević/ spec gastroenterologije

 

Obrazovanje:

-Fakultet mediniskih nauka Univerziteta u Kragujevcu- Osnvone studije.

-Medicinski fakultet Vojnomedicinska Akademija- Specijalizacija iz interne medicine

-Medicinski fakultet Vojnomedicinska Akademija- Subspecijalizacija iz gastroenterologije

 

Radno iskustvo:

Zaposlen na Vojnomedicinskoj Akademiji, VMA u Beogradu

 

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo

Želite sveže informacije o akcijama i popustima?

Prijava na Newsletter