Poliklinika Jović | Dr Saša Perić

Dr Saša Perić
Gastroenterolog

Dr Saša Perić

U Poliklinici Jović  obavlja:

Preglede  ambulantnih pacijenata, ultrazvuk abdomena.

Radno iskustvo:

Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1994. godine

Obrazovanje:

2003. Subspecijalizacija iz gastroenterologije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

1999. Specijalizacija iz interne medicine, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

1994. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2005. Edukacija iz PH-metrije u Švedskoj

2001. Oksfordski kurs iz gastroenterologije, Engleska

Publikacije:

Autor je i koautor oko 15 naučnoistraživačkih radova

Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva:

Član je gastroenterološke sekcije Srpskog lekarskog društva

Posebna sfera interesovanja:

Endoskopske dijagnostičke  procedure i interventne endoskopije

Dostignuća i priznanja:

Prvi je u Srbiji uveo PH-metrijsko merenje aciditeta putem BRAVO kapsule

Želite sveže informacije o akcijama i popustima?

Prijava na Newsletter