Poliklinika Jović | Dr Momir Šarac

Dr Momir Šarac
Specijalista vaskularne hirurgije

Dr Momir Šarac

ISKUSTVO:

Dr Momir Šarac je vaskularni hirurg sa višegodišnjim iskustvom iz svih tehnika operacije vena koje je sticao na brojnim edukacijama u zemlji i inostranstvu kao i višegodišnjem radu u Klinici za vaskularnu hirurgiju Vojnomedicinske akademije.

EDUKACIJE U INOSTRANSTVU:

Višegodišnje iskustvo je unapredio stručnim usavršavenjem u zemlji I svetu, posebno treba istaći usavršavanja u Dubaiju (UAE) i Sent Galenu (Švajcarska).

ZAPOSLENJE:

Stalno je zaposlen u Klinici za vaskularnu I endovaskularnu hirurgiju VMA u Beogradu.

ČLANSTVA:

  • Srpsko lekarsko društvo
  • Udruženje vaskularnih hirurga Srbije
  • Član Hirurške sekcije SLD-a
  • Član Evropskog udruženja vaskularnih hirurga
  • Član Udruženja za vaskularnu medicinu

 

STRUČNI RADOVI I KNJIGE:

Autor i koautor u preko 45 stručnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima, kao i radova publikovanih i prezentovanih na domaćim kongresima sa internacionalnim učešćem i kongresima u inostranstvu.

 

SPECIJALNOST:

Dr Momir Šarac izvodi sve vrste operacija proširenih vena. Neke od najzastupljenijih metoda operacija vena koje izvodi dr Šarac:

  • radio-frekventnimtalasima,
  • laserom,
  • penom,
  • operacija hemoroida

Dr Šarac po poseduje odgovarajuće sertifikate za ove postupke.

 

DR MOMIR ŠARAC I PACIJENTI

Dr Šarac za lečenje proširenih vena primenjuje endovenozne tehnike  kod kojih nema rezova i šavova na koži, opšte anestezije, ležanja u bolnici i dužeg oporavka.

U pristupu pacijentima primenjuje se načelo da izbor pristupa lečenju proširenih vena  zavisi od individualnih osobina svakog pacijenta.

Pacijentima se pružaju informacije i o svim negativnim aspektima svake metode, što je nužno da bi pacijenti imali realnu predstavu o pojedinom zahvatu.

Pregled vena,  kao i operacije vena te kontrolne preglede  izvodi  dr. Šarac lično, a procedura se radi pod ultrazvučnom kontrolom, što garantuje minimalnu bolnost i traumu za pacijenta, a maksimalnu uspešnost.

 
Želite sveže informacije o akcijama i popustima?

Prijava na Newsletter