Poliklinika Jović | Ass. Dr Tatjana Radević

Ass. Dr Tatjana Radević
Dermatovenerolog

Ass. Dr Tatjana Radević

U Poliklinici Jović obavlja:
Dermatološke preglede I dermoskopiju

Radno iskustvo

 • 2003. – 2004. Lekar na stažu u Kliničkom Centru Srbije  
 • 2004. i dalje – Asistent na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Pristini
 • 2008. – 2011. Lekar na specijalizaciji dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti Vojnomedicinske akademije
 • 2011. – Specijalista dermatovenerologije, magistar medicinskih nauka
 • 2013. i dalje – Asistent  na predmetu Dermatovenerologije, Medicinskog Fakulteta, Vojnomedicinske akademije, Univerziteta odbrane  u Beogradu   

 

Obrazovanje

 • 1996. – 2003. Medicinski fakultet Univerziteta u Pristini
 • 2005. – 2009. Poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Pristini
 • 2008. – 2011. specijalizacija iz dermatovenerologije, Klinika za kožne i polne bolesti Vojnomedicinska akademija u Beogradu
 • 2011. odbranjen magistarski rad i dobijeno zvanje magistra medicinskih nauka
 • 2014. Odobrena tema za izradu doktorske disertacije 

 

Profesionalna članstva

 • Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama:
 • Član  Evropske Akademije za Dermatovenerologiju
 • Član Evropskog Udruženja za dermatološku onkologiju
 • Član  Internacionalnog društva za dermoskopiju
 • Član Udruženja za dermatovenerologiju, Srpskog lekarskog društva. 

 

Stručne aktivnosti

 • 2010. Visoki internacionalni kurs dermoskopije -Dr Giuseppe Argenziano.
 • 2011. Dermoskopska savremena dijagnostika- Dr Giuseppe Argenziano
 • EADV Training Course Genodermatoses, 2010, Salzburg, Austria
 • ISA  Travel Grant jul 2013, Minhen, Nemačka
 • Dermoscopy update- Belgrade 2013
 • EADO Evropska škola za dermatoonkologiju,  2014, Istanbul, Turska
Želite sveže informacije o akcijama i popustima?

Prijava na Newsletter